Cadeaubon Voorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden, zijn deze Cadeaubon Voorwaarden van toepassing op door Studio Wollig (www.studiowollig.nl) uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Studio Wollig cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio Wollig uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Studio Wollig en door Studio Wollig aangewezen derde partijen. 

2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Studio Wollig te worden verstrekt. Studio Wollig behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Studio Wollig of een door Studio Wollig aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u het betaalbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Studio Wollig te overleggen. 

3. Om een Cadeaubon te gebruiken, dient u de door u geselecteerde producten in de "Winkelwagen" te plaatsen. Tijdens het betaalproces vult u in het veld “Kortingscode” de exacte code in die op de Cadeaubon vermeld staat. 

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende 12 maanden (één jaar) geldig vanaf het moment van uitgifte (de datum van uitgifte is vermeld op de Cadeaubon). Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden ingeleverd. 

5. Cadeaubonnen uitgegeven door Studio Wollig en/of door Studio Wollig aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via de webshop www.studiowollig.nl. 

6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. 

7. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld. 

8. Cadeaubonnen kunnen niet in delen besteed worden. De waarde van de Cadeaubon dient in één transactie volledig gebruikt te worden. Het is niet toegestaan om een Cadeaubon in te leveren op een totaal bedrag dat lager is dan de waarde van de Cadeaubon. In dit geval zal de bestelling door Studio Wollig geannuleerd worden.

9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige aangeboden betaalmethoden in de webwinkel van Studio Wollig. 

10. De Cadeaubon kan niet ingeleverd worden op de volgende artikelen: Sample kaarten, Cadeaubonnen.

10. In geval van restitutie ontvangt u een cadeaubon met eenzelfde waarde als u heeft gebruikt om uw bestelling af te rekenen. 

11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 

12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd. 

13. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 

14. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden. 

15. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Studio Wollig zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

© 2017 - 2022 Studio Wollig | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel